See English Version

معرفی کنفرانس

در دهه‌های اخیر از یک سو به‌واسطه رشد فن‌آوری کامپیوتری قدرت ذخیره‌سازی اطلاعات اقتصادی رشد شگرفی یافته است و از سوی دیگر توانایی محاسباتی و شبیه‌سازی پیشرفت کرده است. رشد داده‌های اقتصادی نیاز به دست یافتن به فن‌آوری‌های جدید برای تحلیل این داده‌ها را افزایش داده است. در این راستا است که در دو دهه اخیر همکاری‌هایی بین اقتصاددانان، ریاضی‌دانان، فیزیکدان‌ها، و دانشمدان علوم کامپبوتر قوت گرفته است. این جریان تلاش دارد تا با ابداع روش‌های جدید به تحلیل کلان داده‌های اقتصادی بپردازد. در یک جهت دیگر در همکاری بین فیزیک...

ادامه مطلب

سخنرانان مدعو

Hirbod Assa(KBS,UK) 

Andrey Trufanov(INRTU,RU)  

past event

past event 2021

http://complexityeconomics.ir/1st/fa/

اخبار واطلاعیه ها


حامیان و همکاران